O działaniach Urzędu Wojewódzkiego na rzecz integracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie mówi dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski oraz Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW i Renata Rojek, kierownik Oddziału ds. Pomocy Środowiskowej LUW.

Reporterka – Oliwia Flis
Operator kamery – Damian Kowalik