Materiały Video

VlogIn – odc. 20

W ostatnim odcinku projekt podsumowuje dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, prorektor KUL, Mariusz Kidaj - z-ca Dyrektora Wydziału Polityki…

Read more

VlogIn – odc. 19

Dobiega końca realizacja projektu, który podsumowują realizatorzy poszczególnych działań. VlogIn - odc. 19 Reporterka - Angelika StanulaOperator kamery - Damian…

Read more

VlogIn – odc. 18

Jak przebiega realizacja projektu Lubelska Koalicja... w dobie pandemii COVID-19 mowią osoby odpowiedzialne za koordynację prac w ramach projektu. VlogIn…

Read more

VlogIn – odc. 17

W ramach projektu odbyło się szkolenie dot. kompetencji międzykulturowych. Ich znaczeniu mówi Anna Tarnowska-Waszak, pełnomocnik rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych,…

Read more

VlogIn – odc. 16

O swojej pracy opowiada Łukasz Sarowski, asystent migranta i Łukasz Nejman, specjalista ds. rekrutacji. VlogIn - odc. 16 Reporterzy -…

Read more

VlogIn – odc. 15

Uczestniczki projektu mówią o swoich wrażeniach z udziału w kursie nauki języka polskiego VlogIn - odc. 15 Reporterka – Angelika…

Read more

VlogIn – odc. 14

O działaniach Fundacji na rzecz Państwa Prawa mówi Prezes Zarządu dr Tomasz Sieniow VlogIn - odc. 14 Reporterka – Dominika…

Read more

VlogIn – odc. 13

O programie lojalnościowym Login:Lublin mówi Valerian Karchava VlogIn - odc. 13 Reporterka – Kalina WojtaszekOperator kamery – Damian Kowalik

Read more

VlogIn – odc. 12

O kawiarence językowej mówi jej koordynatorka Karolina Kwiecińska VlogIn - odc. 12 Reporterka – Tetiana MariashOperator kamery – Szymon Miron

Read more

VlogIn – odc. 11

O działaniach Uniwersytetu Otwartego na rzecz cudzoziemców mówi dyrektor Anna Tarnowska-Waszak, pełnomocnik rektora KUL ds. międzynarodowych VlogIn - odc. 11…

Read more